КОРРУПЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА “ҲАЛОЛЛИК ВАКЦИНАСИ”НИНГ АҲАМИЯТИ
PDF

Ключевые слова

Коррупция, порахўрлик, тарбия, ҳалоллик вакцинаси, ҳуқуқ ва эркинликлар, давлат органлари, жиноят.

Аннотация

Ушбу мақолада коррупцион жиноятларини олдини олишда ҳалоллик вакцинасининг роли ва амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар, ушбу иллатга қарши тизимли равишда кураш олиб бориш, бу борада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар таркибида коррупция ва уюшган жиноятчиликка қарши курашувчи алоҳида тузилма ва бўлимларнинг фаолияти ҳақида алоҳида тўхталган ҳамда таклиф ва тавсиялар берилган. Мансабдор шахсларнинг жамият ва фуқаролар олдида масъуллиги, давлат, унинг органлари, мансабдор шахсларнинг Конституция ва қонунларга мувофиқ иш кўриши, ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланиши кўрсатилган ва таҳлил қилинган.

PDF

Литература

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. // URL: http://uza.uz/uz/posts/konstitutsiya-erkin-va-farovon-ayetimiz-mamlakatimizni-yanad-08-12-2017

2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 08.12.1992 // URL: https://www.lex.uz/acts/20596.

3. Ўзбекистон Республикаси «Бюджет кодекси» // URL: https://lex.uz/docs/2304138

4. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/2387357

5. Ўзбекистон Республикасининг» Ижтимоий шериклик тўғрисида» ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/2468214

6. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида» ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/2381133

7. Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида» ги Қонуни // URL: // https://lex.uz/docs/2107763

8. Ўзбекистон Республикасининг «Электрон ҳукумат тўғрисида» ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/2833860

9. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида» ги Қонуни // URL: // https://lex.uz/acts/3027843

10. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида» ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/3610935

11. Ўзбекистон Республикасининг «Жамоатчилик назорати тўғрисида» ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/3679092

12. Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши кураш тўғрисида» ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/3088008

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида» ги ПФ-4947-сонли Фармони // URL: https://lex.uz/docs/3107036

14. Ўзбекистон Республикасининг «Коррупцияга қарши кураш тўғрисида» ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/3088008

15. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси // URL: https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020

16. URL: https://uz.wikipedia.org/wiki/Halol_va_harom

17. ISLOM ENSIKLOPEDIYASI Zuhriddin Husniddinov tahriri ostida Taqrizchi: akademik Ne’matulla Ibrohimov © «O’zbekiston milliy entsiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2004 // URL: http://n.ziyouz.com/books/islomiy/boshqa/Islom%20Ensiklopediyasi.pdf

18. URL:http://islom.ziyouz.comi.

19. URL: https://medlife.uz/encyclopedia.

20. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституция қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. // URL: http://uza.uz/uz/posts/onun-ustuvorligi-va-inson-manfaatlarini-taminlash-yurt-tara--07-12-2016

21. https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarbiya

22. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // URL: http://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017

23. Аминов Б, Расулов Т. Ватан–юракдаги жавоҳир. – Т.: «Ўқитувчи», 200

24. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан Такомиллаштириш Тўғрисида”ги ПФ-5618-сон фармони. 09.01.2019 // URL: https://lex.uz/docs/4149765

25. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони. ПФ-6013-сон 29.06.2020 // URL: https://lex.uz/docs/4875784