Таҳририят ҳайъати

БОШ МУҲАРРИР:

РАХМАТОВ Анвар Исламович - Юристлар малакасини ошириш маркази директори.

БОШ МУҲАРРИР ЎРИНБОСАРИ:

ОТАЖОНОВ Аброржон Анварович - Юристлар малакасини ошириш маркази директори ўринбосари, юридик фанлар доктори, профессор.

МАСЪУЛ КОТИБ:

РАХМАНОВ Шухрат Наимович - Юристлар малакасини ошириш марказининг “Халқаро ҳуқуқ ва инсон ҳуқуқлари” кафедраси доценти, юридик фанлар номзоди.

 

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ АЪЗОЛАРИ:

АДИЛКАРИЕВ Ҳожимурод Тўхтамуродович - Юристлар малакасини ошириш маркази «Давлат ва жамият қурилиши» кафедраси мудири, юридик фанлари доктори, профессор;

ОКЮЛОВ Омонбой - Юристлар малакасини ошириш маркази “Фуқаролик-ҳуқуқий фанлар” кафедраси профессори, юридик фанлари доктори, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист;

САИДОВА Лола Абдувахитовна - Юристлар малакасини ошириш маркази “Халқаро ҳуқуқ ва инсон ҳуқуқлари” кафедраси мудири, юридик фанлари доктори;

ТОШЕВ Бобокул Норкобилович - Юристлар малакасини ошириш маркази “Қонунчилик техникаси ва коррупцияга қарши экспертиза” кафедраси мудири, юридик фанлари доктори, доцент;

ИСРОИЛОВ Боходир Ибрагимович - Юристлар малакасини ошириш маркази “Ижтимоий фанлар ва психология, юридик этика” кафедраси мудири, иқтисод фанлари доктори, профессор;

АЮБОВ Улугбек Тулаганович - Юристлар малакасини ошириш маркази “Фуқаролик-ҳуқуқий фанлар” кафедраси доценти, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист, юридик фанлар номзоди, доцент;

МАМАСИДДИҚОВ Музаффаржон Мусажонович - Бош Прокуратура Академиясининг Ҳуқуқий муамммоларни илмий-амалий ва инновацион тадқиқ қилиш ҳамда илмий ходимларни тайёрлаш маркази бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор;

ОТАХОНОВ Фозилжон Хайдарович - Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Халқаро тижорат арбитраж (ҳакамлик) суди раиси, юридик фанлар доктори (DSc), доцент