РАБИЕВ Шерзод Миржалилович - Юристлар малакасини ошириш маркази директори.

БОШ МУҲАРРИР ЎРИНБОСАРИ:

ОТАЖОНОВ Аброржон Анварович - Юристлар малакасини ошириш маркази профессори, юридик фанлар доктори, профессор.

МАСЪУЛ КОТИБ:

РАХМАНОВ Шухрат Наимович - Юристлар малакасини ошириш маркази кафедра мудири, юридик фанлар номзоди, доцент.

 

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ АЪЗОЛАРИ:

ОКЮЛОВ Омонбой - Юристлар малакасини ошириш маркази профессори, юридик фанлари доктори, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган юрист;

САИДОВА Лола Абдувахитовна - Юристлар малакасини ошириш маркази профессори, юридик фанлари доктори;

ТОШЕВ Бобокул Норкобилович - Юридик фанлари доктори, профессор;

МАМАСИДДИҚОВ Музаффаржон Мусажонович - Бош Прокуратура Академиясининг Ҳуқуқий муамммоларни илмий-амалий ва инновацион тадқиқ қилиш ҳамда илмий ходимларни тайёрлаш маркази бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор;

ОТАХОНОВ Фозилжон Хайдарович - Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Халқаро тижорат арбитраж (ҳакамлик) суди раиси, юридик фанлар доктори (DSc), доцент

БОЙМОЛДИНА Зауреш Хамитовна  - Қозоғистон Республикаси Олий Суди Академияси ректори, юридик фанлар номзоди

ГОДУНОВ Валерий Николаевич - Белорус давлат университети ўқув муассасаси “Судьялар, прокуратура, суд ва адлия муассасалари ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти” директори, юридик фанлар доктори, профессор