ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ ДАВЛАТ ИДОРАЛАРИГА МУЛККА ЭГАЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚИ БИЛАН БОҒЛИҚ МУРОЖААТЛАРИНИ КЎРИБ ЧИҚИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ
PDF

Ключевые слова

Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари, Халқ қабулхоналари, мулк ҳуқуқи, иқтисодий ҳуқуқлар, мулкий муносабатлар, хусусий мулк.

Аннотация

Мақолада Ўзбекистонда жисмоний ва юридик шахсларнинг давлат идораларига мулкка эгалик қилиш билан боғлиқ мурожаатларини кўриб чиқишнинг ҳуқуқий жиҳатлари, бу борада Асосий қонунимизда белгиланган хусусий мулкнинг дахлсизлиги ва давлат томонидан қўриқланиши, иқтисодий ҳуқуқларнинг сўзсиз таъминланиши ҳақида фикр-мулоҳазалар хамда қонунчилик сохасида таклифлар баён этилган. Бундан ташқари, фуқаролар ўртасидаги мулкий муносабатлар билан боғлиқ мурожаатларни кўриб чиқиш ва хал этилишида Халқ қабулхоналарининг ўрни тўғрисида фикрлар билдирилган.

 

PDF

Литература

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2016. – 76 б. // URL: https://lex.uz/docs/20596

2. Мирзиёв Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь // URL: https://www.norma.uz/muhim_voqealar/tanqidiy_tahlil_qatiy_tartib-intizom_va_shahsiy_javobgarlik_-_har_bir_rahbar_faoliyatining_kundalik_qoidasi_bulishi_kerak#

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони // Халқ сўзи. 2017 йил 8 февраль // URL: https://lex.uz/docs/3107036

4. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрда “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/3336169

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такосмиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4904-сонли Фармони // URL: https://lex.uz/docs/3089924

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 августдаги “Фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг мулк ҳуқуқи кафолатланишини сўзсиз таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5491-сон Фармойиши // URL: https://lex.uz/docs/4460113

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 16 ноябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мулк ҳуқуқлари кафолатларини таъминлаш ҳамда ер участкаларини олиб қўйиш ва компенсация бериш тартибини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-