PDF

Kalit so‘zlar

давлат хизмати, давлат хизматчиси, давлат фуқаролик хизмати,махсус хизмат, давлат хизматини бошқариш, Олий Мажлис, Президент, Вазирлар Маҳкамаси, Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги.

Abstrakt

Мақола Ўзбекистон Республикаси давлат хизматини бошқариш тизимининг ташкилий-институционал ва норматив-ҳуқуқий базасини тадқиқ этишни мақсад қилган. Мазкур масала бўйича тегишли давлат органлари ва институтлари, хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Парламенти, ҳукумати, Давлат хизматини ривожлантириш агентлигининг функциялари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва илмий-назарий манбалар асосида таҳлил қилинган.Тадқиқотдан келиб чиқиб, давлат органлари ва институтларининг давлат хизматини бошқариш ваколатлари бўйича айрим хулосаларга келинган. Ўзбекистон Республикаси давлат хизматини бошқариш тизимини такомиллаштириш юзасидан бир қанча таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Жумладан, давлат хизмати тизимини тартибга солувчи соҳавий Қонун, давлат хизматига кадрларни очиқ танлов асосида қабул қилиш тўғрисида Низом қабул қилиниши, давлат хизмати вакант лавозимлари учун очиқ танловларни давлат органларининг барчасида ўтказиш лозимлиги каби таклифлар илгари сурилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Лазарев Б.М. Государственная служба. – М.: БЕК, 1993.

2. Буравлев Ю.М. Проблемы реформирования и управления системой государственной службы в России // Государство и право. – М., 2003. –

3. Саид-Газиева Н.Ш. Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этиш масалалари. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008.

4. Itzhak Galnoor, Jennifer Oser. Civil Service // https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868750033?via%3Dihub

5. Ann Paludan. Chronicle of the Chinese Emperors: The Reign-by-Reign Record of the Rulers of Imperial China. New York, New York: Thames and Hudson. (1998) // https://thamesandhudsonusa.com/books/chronicle-of-the-chinese-emperors-the-reign-by-reign-record-of-the-rulers-of-imperial-china-softcover

6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2019. – 76 б.

7. Xusanov O.T. O‘zbekistonRespublikasiningKonsitutsiyaviyhuquqi. Darslik. – T.: Adolat, 2013. – 552 б.

8. Хакимов Р.Р. Давлат ҳокимияти тармоқлари ўртасида мувозанатни таъминлашнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш. Монография. – Т.: Adabiyot uchqunlari, 2016. – 322 б.

9. Давлат хизмати. Ўқув қўлланма / Азизов Х., Йўлдошев А., Асадов Ш., Хайитов Х., Каримов Д., Бекчанов Д., Атажанова Д., Юлдашева Ф. – Т., 2019 й. – 248 б.

10. Алимов Б.Б. Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимият тизимида Президент ва Вазирлар Маҳкамаси муносабатлари. Монография. – Т.: “O‘zbekiston” НМИУ, 2016. – 368 б.

11. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида, 10.12.2019. // https://lex.uz/docs/4636594

12. Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясини ташкил этиш тўғрисида, 26.08.2018. // http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-administratsi yasi-ra-bar-kh-28-08-2018

13. Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори. Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг регламентини тасдиқлаш тўғрисида, 28.07.2017. // https://lex.uz/docs/3291074

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида, 07.02.2017. // http://lex.uz/docs/3107036

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида, 08.09.2017. // http://lex.uz/docs/3331174

16. Сук К.П. Давлат бошқарувида инсон ресурслари 2018 йил нигоҳида. 2018. – 287 б.

17. Official Portal Public Service Department JPA // https://www.jpa.gov.my/en/coporate-info/jpa-profile

18. The Public Service Division // https://www.psd.gov.sg/

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсатини ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштиришга оид биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида, 03.10.2019. // http://lex.uz/docs/4549998

20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида, 03.10.2019. // https://lex.uz/docs/4552053

21. Давлат хизмати персоналини бошқариш. Ўқув қўлланма / Масъул муҳаррир: Азизхўжаев А.А. Т.: Академия, 2002. – 139 б.

22. “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси, 22.05.2020. // https://regulation.gov.uz/uz/document/18047

23. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Ўзбекистон Республикаси адлия органлари ва муассасалари ходимларининг мартаба даражалари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида, 29.03.2011. // https://lex.uz/docs/1761241

24. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори.Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида, 06.07.2021. // https://lex.uz/docs/5495533