PDF

Kalit so‘zlar

фирма номлари, шахсийлаштириш, интеллектуал мулк натижалари, давлат рўйхатидан ўтказиш, домен номлари.

Abstrakt

Мақолада индивидуаллаштириш воситаларига (товар, хизмат) бўлган ҳуқуқлар, интернетнинг глобаллашуви ва электрон тижоратнинг кенг тарқалиб бораётганлиги, қонунчилигимизда мавжуд бўлган индивидуаллаштириш воситалари ҳақида тўхталиб ўтилган ҳамда уларнинг ўзига хос хусусиятлари борасида сўз юритилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги бўйича товар келиб чиққан жой номи ва товар белгилари ўхшашликлари таҳлил қилинган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ф.Амиркулов. “Товар белгиларининг фуқаровий-ҳуқуқий ҳимояси” // Интеллектуал мулк ҳуқуқи қонунчилигини такомиллаштириш: назария ва амалиёт муаммолари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. –Т.: Юристлар малакасини ошириш маркази. // http://uzmarkaz.uz/uploads/2021/05/anzumantuplamitellktual25052021.pdf

2. Омон Окюлов. Интеллектуал мулк ҳуқуқи. И.М.Мўминов номидаги Фалсафа ва хуқуқ институти. Тошкент, 2005 йил, 40 бет. // https://ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/huquq/Intellektual%20mulk%20huquqi%20(O.Oqyulov).pdf

3. Ўзбекистон Республикасининг “Фирма номлари тўғрисида”ги 2006 йил 18 сентябрдаги Қонуни // https://lex.uz/docs/1055517

4. Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги кодекси. 1995 йил 1 апрель, 177-моддаси // https://lex.uz/docs/97664

5. Ўзбекистон Республикасининг “Товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида”ги 2001 йил 30 августдаги Қонуни // https://lex.uz/docs/24925

6. Domain Name Dispute Resolution // https://www.wipo.int/amc/en/domains/

7. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2008 йил 23 июнда 1830-сон билан рўйхатга олинган Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги Бош директорининг 2008 йил 26 майдаги 155-сон буйруғи билан тасдиқланган "UZ" доменидаги домен номларини рўйхатдан ўтказиш ва улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида низом” // https://lex.uz/docs/1368177

8. АЛМОСОВА Ш. Домен номлари ва индивидуаллаштириш воситалари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва улардан фойдаланишда муаммоли ҳолатлар таҳлили // Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85 // https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/145