PDF

Kalit so‘zlar

“Фатавои Қозихон”, никоҳ, мажбурият, Оила кодекси, миллий қонунчилик.

Abstrakt

Мақола юртимиздан етишиб чиққан буюк фақиҳ Фахруддин Ўзгандий “Фатавои Қозихон” асарининг оила-никоҳ масалаларига бағишланган қисмида ёритилган эр-хотиннинг никоҳ давомидаги ва у тугатилганидан кейинги шахсий ва мулкий ҳуқуқ ва мажбуриятлари ўрганилган. Шунингдек, мақолада ушбу масала юзасидан Ўзбекистон Республикаси “Оила кодекси”да келтирилган миллий қонунчилик нормалари ҳам ўрин олган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси. // URL: https://lex.uz/docs/104720

2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. // URL: https://lex.uz/docs/180552

3. “Ислом ҳуқушунослиги : ўқув қўлланма /Муаллифлар: Ж.Тошқулов, Н. Юсупова, И. Бекмирзаев, А.Сарсенбаев, С. Масаидов./ Масъул муҳаррир: Ж.Тошқулов. – Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2014. – 408 б.

4. Мансуров. А. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2004. – 618 б.

5. Фахруддин Абулмахофир Ҳасан ибн Мансур Ўзгандий. “فتاوى القضيخان” (Қозихон фатвоси), 7-жилд. Байрут: “Дарул фикр”, 2010. – 376 б.

6. Юсупова Н. Ж. “Исломда оила ҳуқуқи: ўқув қўлланма”. – Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2015. – 320 б.