PDF

Kalit so‘zlar

Конституция, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, ҳуқуқий ахборот, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий таълим, инсон ҳуқуқлари, ҳуқуқий тарғибот, ҳуқуқий тарбия.

Abstrakt

Мақолада қонун ҳужжатларини қабул қилиш, уларни ижрочиларга ва аҳолига етказишнинг ҳозирги ҳолати, ҳуқуқий механизмлари, афзалликлари ва мавжуд муаммолар, бу борадаги хорижий тажриба, тарихий жараёнлар, бу борадаги давлат сиёсатини амалга ошириш йўллари таҳлил қилинган. Аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда қонун ҳужжатларининг тутган ўрни, ҳуқуқий нормаларни аҳолига содда тилда тушунтириш ишларини янада кенгайтириш, олимлар ва мутахассисларнинг норматив ҳуқуқий ҳужжатларга берадиган шарҳлари, изоҳларини оммавий ахборот воситаларида кенг ёритиш, қонун ҳужжатларидаги бўшлиқларни тўлдириш масалалари юзасидан илмий асослантирилган таклифлар билдирилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Абу Наср Фаробий., “Фозил одамлар шаҳри”. “Янги аср авлоди”, 2018 йил., 278-бет. (Abu Nasr al-Farabi, "The City of Noble People", "The Generation of the New Century", 2018)

2. “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш миллий тизими”. Тошкент, “Ўзбекистон” нашриёти, 2010 йил. ("Universal Declaration of Human Rights and the National System for the Protection of Human Rights in Uzbekistan", Tashkent, "Uzbekistan" Publishing House, 2010)

3. “Халқ сўзи” газетаси. 2016 йил 8 декабрь. (“Xalq So’zi”, December 8, 2016)

4. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси “Lex.uz” расмий сайти. (National database of the legislation of the Republic of Uzbekistan Official site "Lex.uz")