PDF

Kalit so‘zlar

иқтисодий суд, банкротлик, тўловга қобилиятсизлик тартиб таомиллари, тўловга қобилиятсизлик аломатлари, суд бошқарувчи, кузатув, суд санацияси, ташқи бошқарув, қарздор, кредиторлар, соғломлаштириш, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги, солиқ органи, кредиторлар йиғилиши.

Abstrakt

Ушбу мақолада тўловга қобилиятсизлик соҳасидаги иқтисодий муносабатларни тартибга солинишининг янги механизми тўғрисида баён қилинди. Янги қабул қилинган Қонундаги асосий ҳуқуқий нормаларнинг қўлланилиши кўрсатиб ўтилди. Янги Қонуннинг эски қонунларга нисбатан афзалликлари ёритиб берилди. Жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги аломатларининг фарқли томонлари очиб берилди. Кредиторлар йиғилиши билан кредиторлар қўмитаси иш фаолиятига қўйилган талаблар мазмунига тушунча берилди. Тўловга қобилиятсизлик тартиб таомиллари моҳияти ва уларни қўллаш усуллари ҳақида тўхталиб ўтилди. Тўловга қобилиятсизликни иқтисодий соҳада тутган ўрни ҳуқуқий баҳоланди. Тадбиркорликда унинг аҳамияти очиқланди.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги 763-сонли Қонуни 13.04.2022 й. // URL: https://lex.uz/uz/docs/5957612;

2. Мирзаев О. “”Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонун кучга кирди” “ADOLAT” газетаси 2022 йил 29 апрель. // URL: https://sud.uz/0505-3/;

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди “UzSAMA” state assets management agency 14.04.2022й. // URL: https://davaktiv.uz/uz/news/;

4. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги “Тўловгақобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди“ UzSAMA” state assets management agency 14.04.2022й. // URL: https://davaktiv.uz/uz/news/;

5. Ўзбекистон Республикаси “Банкротлик тўғрисида”ги 594-сонли Қонуни 13.12.2019 й. (кучини йўқотган 13.04.2022) // URL: https://lex.uz/docs/4643218

6. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси 01.04.2018 й. // URL: https://lex.uz/docs/3523891;

7. Насуллаев М. “Жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги ишларнинг ўзига хос жиҳатлари” 19.12.2022 й. // URL: http://uzmarkaz.uz/uz/news/;

8. Мирзаев О. “”Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонун кучга кирди” “ADOLAT” газетаси 2022 йил 29 апрель. // URL: // URL: https://sud.uz/0505-3/

9. Ҳакимов Х. “Жисмоний шахс банкротлигининг ўзига хос хусусиятлари” 07.02.2023 й. // URL: https://nor.uz/?p=15847;

10. Ҳакимов Х. “Жисмоний шахс банкротлигининг ўзига хос хусусиятлари” 07.02.2023 й. // URL: https://nor.uz/?p=15847;

11. Мирзаев О. “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонун кучга кирди” “ADOLAT” газетаси 2022 йил 29 апрель. // URL: https://sud.uz/0505-3/.