PDF

Kalit so‘zlar

xalqaro hamkorlik, huquqiy yordam, jinoiy javobgarlikka tortish, ekstraditsiya, mintaqaviy tashkilotlar, korrupsiyaga qarshi kurashish.

Abstrakt

Maqolada korrupsiyaga qarshi kurashishda huquqiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha xalqaro-huquqiy hamkorlik masalalari ko‘rib chiqilgan. Bundan tashqari, ushbu maqola huquqni muhofaza qilish organlarining xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi korrupsiyaga qarshi kurashdagi hamkorligiga bag‘ishlangan. Shuningdek, ushbu ilmiy maqola doirasida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida huquqiy yordam ko‘rsatish tizimini takomillashtirish bo‘yicha takliflar tahlil qilindi.

PDF

Библиографические ссылки

1. BMTning 2015-yildagi “Ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilish va milliy va xalqaro miqyosda qonun ustuvorligini targ‘ib qilish maqsadida, jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy odil sudlov masalalarini BMTning kun tartibiga kiritish to‘g‘risida”gi Doha deklaratsiyasi // URL: https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504153_Russian.pdf.

2. 2021-yildagi “Favqulodda vaziyatlar, inqirozni boshqarish, ulardan keyin tiklanish bosqichida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash to‘g‘risida”gi Sharm Al-Shayx deklaratsiyasi // URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session9/CAC-COSP-2021-17/V2200116_R.pdf;

3. Korrupsiyani idrok etish indeksi // URL: https://www.transparency.org/ru/press/2021-corruption-perceptions-index-press-release (Elektron manba);

4. “World Justice Project” xalqaro nohukumat tashkiloti tomonidan tuzilgan “Korrupsiya yo‘qligi” indikatori // URL: https://uacd.uz/index.php/journal/article/view/31.

5. Open Data Watch xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan e’lon qilingan ochiq ma’lumotlar inventarizatsiyasi // URL: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021.

6. URL: https://uacd.uz/index.php/journal/article/view/9.

7. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/uzb.

8. BMT Bosh kotibi Antoniu Gutterishning 2019-yildagi “COVID-19 sharoitida korrupsiya masalalari”ga bag‘ishlangan nutqi // URL: https://www.un.org/en/coronavirus/statement-corruption-context-covid-19.

9. Валижонов Д. Теоретический анализ международно–правовых основ сотрудничества органов прокуратуры по борьбе с преступностью //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 238-248.

10. Valijonov, D. (2020). Issues of international cooperation of the prosecutors’ office of the Republic of Uzbekistan in the framework of interaction with international organizations. Review of law sciences, 4(1), 12.

11. Сулайманов О. Международные стандарты дисциплинарной ответственности судей и национальное законодательство Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 219-225.

12. Rakhimov, F. Kh, and D. D. Valijonov. "Some Issues of Improvement of the International Cooperation of Prosecutors Office of the Republic of Uzbekistan Under Digital Globalization." 2nd International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2020). Atlantis Press, 2020.

13. Щерба С. П., Четвертакова Е. Ю. Сотрудничество генеральных прокуратур государств-участников СНГ в борьбе с коррупцией: опыт и проблемы // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2014. – №. 2. – С. 93-98.