ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШГА ҚЎЙИЛАЁТГАН ЗАМОНАВИЙ ТАЛАБЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУСУСИЙ АЙБЛОВ ИНСТИТУТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ
PDF

Ключевые слова

жиноят иши, жиноят ишини юритиш тартиби, жиноят-процессуал фаолият, жиноят-процессуал фаолиятга қўйилаётган талаблар, хусусий айблов, жиноят-процессуал қонунчилик ва хусусий айблов институтини такомиллаштириш.

Аннотация

Мақолада жиноят-процессуал фаолиятдан кутиладиган мақсад, жиноят ишларини юритиш тартибига қўйиладиган талаблар, жумладан терговга қадар текширувни амалга ошириш, жиноят ҳақидаги ариза ва хабарларни ҳал қилиш, жиноят ишларини тергов қилиш ва кўриб чиқиш жараёнида далилларни тўплаш, мустаҳкамлаш, текшириш ва баҳолашда қонунийлик ва холисликни таъминлаш, қонун устуворлиги, фуқароларнинг қонун олдида тенглиги, инсонпарварлик, адолатлилик ва айбсизлик презумпцияси каби конституциявий принципларни сўзсиз ва оғишмай амал қилиш, суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя қилиш, жиноят ишини юритиш тартибини такомиллаштириш йўналишлари ҳақида сўз юритилган. Жиноят ишларини юритиш тартиби, шунингдек хусусий айблов билан боғлиқ суд-тергов амалиётида учраётган муаммолар, уларнинг сабаблари, хусусий айблов институти ва жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштиришнинг айрим жиҳатлари ҳақида фикрлар баён этилган.

PDF

Литература

1.Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 йил 31 октябрь, 43-сон, Б.5-20.

2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. ПФ-5268-сон 30.11.2017 // URL: https://lex.uz/docs/3432426

3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 3723-сон қарори // URL: https://lex.uz/docs/3735818

4.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон фармони // URL:https://lex.uz/docs/4939467).

5.Муродов Б.Б. Жиноят ишини тугатиш: назария ва амалиёт: Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 166 б.