PDF

Kalit so‘zlar

электрон ҳукумат, электрон товар, инновация, давлат хизмати, технологиялар, хизмат кўрсатиш, рақамли иқтисодиёт, кичик бизнес, иқтисодийўсиш.

Abstrakt

Мақолада электрон ҳукумат тушунчалари ва унинг давлат иқтисодий ва ижтимоий ривожланишидаги аҳамияти, Ўзбекистонда электрон ҳукуматнинг ривожланиш босқичлари ёритилган. Шунингдек, рақамли иқтисодиётга ўтиш орқали электрон тижорат ва электрон давлат хизматларининг ривожи баён этилган. Электрон ҳукуматни барча соҳаларда кенг ривожлантириш орқали аҳолига электрон давлат хизматларини кўрсатиш вазифалари назарий жиҳатдан илмий таҳлил қилинган. Электрон давлат хизматларини кўрсатиш имконини берувчи расмий веб-сайтларнинг яратилиши ва қулайликлари назарий жиҳатдан тушунтирилган. 

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни // URL: https://www.lex.uz/acts/83472

2. Ўзбекистон Республикасининг «Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида»ги Қонуни // URL: https://www.lex.uz/acts/165079

3. Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги қонуни // URL: https://lex.uz/docs/2833860

4. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги Низом // URL: https://www.lex.uz/docs/3353186

5. Ўзбекистон Халқаро очиқ маълумотлар Хартиясига қўшилган дунёда 23 мамлакат, URL: https://data.gov.uz/uz/news/view/142

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасининг Миллий ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2013 йил 27 июндаги ПҚ-1989-сон қарори. // URL: https://www.lex.uz/docs/2246001

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори // URL: https://lex.uz/docs/4277342

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармони. // URL: https://lex.uz/docs/5030957

9. “Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy”, Rumana Bukht and Richard Heeks, UK’s Economic and Social Research Council, p-18.

10. DIGITAL ECONOMY REPORT2019 EMBARGO The contents of this Report must not be quoted or summarized in the print, broadcast or electronic media before 4 September 2019, 17:00 hours GMT DIGITAL ECONOMY REPORT 2019 UNCTAD UNITED NATIONS UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT VALUE CREATION AND CAPTURE: IMPLICATIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES “Digital economy report”, UNCTAD, p-23

11“History of JCB International Expansion”, http://www.jcbeurope.eu/about/history.html

12. “PayPal Inc. History”, http://www.fundinguniverse.com/company-histories/paypal-inc-history/

13. Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисида”ги қонуни // URL: https://www.lex.uz/acts/165478