“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”

Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald”  ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2021 йил 3 сони нашр этилди.

                  Ушбу сондаги нашрлар муаллифлари - Юристлар малакасини ошириш маркази  ва республикамиз турли етакчи олий таълим  ва илмий-тадқиқот муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил изланувчилари ҳамда амалиёт ходимлари ҳисобланишади.

                     Илмий фаолиятда улкан зафарлар тилаймиз!

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Джахонгир ЮЛДАШЕВ
8-13
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФУҚАРОЛИГИНИ ТИКЛАШГА ДОИР МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Қаҳрамон УМИДУЛЛАЕВ
14-19
ИЖРО ЭТУВЧИ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШДА ЖАМОАТЧИЛИК ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ
PDF
Жуманазар ХОЛМЎМИНОВ
20-30
СУВДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Феруза МИРУКТАМОВА
31-36
“ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАР” ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ “СУБЪЕКТИВ ҲУҚУҚЛАР” БИЛАН НИСБАТИ
PDF
Мансуржон БОЛТАЕВ
37-44
ИХТИЁРИЙ ТИББИЙ СУҒУРТА ШАРТНОМАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Маликахон КАЛАНДАРОВА
45-50
ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ТИЗИМИДА СМАРТ-КОНТРАКТЛАРНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ДОКТРИНАЛ КОНЦЕПЦИЯСИ
PDF
Джахонгир БАБАЕВ
51-58
ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИДА ТУЗИЛГАН ШАРТНОМАЛАР ОРҚАЛИ ИСТЕЪМОЛЧИГА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШГА НИСБАТАН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ҲУҚУҚНИ АНИҚЛАШ
PDF
Саидахмад ИШАНХОДЖАЕВ
59-64
ЎЗБЕКИСТОНДА МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИГА ОИД МЕХАНИЗМЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР
PDF
Зулхумор ИБРОҲИМОВА
65-70
ОИЛАГА ҚАРШИ АЙРИМ ЖИНОЯТЛАРНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ МОТИВИДАГИ “ПАСТ НИЯТ” ТУШУНЧАСИ
PDF
Рустам РАХИМХЎЖАЕВ
71-76
ЎЗБЕКИСТОНДА ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
PDF
Шавкатбек ХАСАНОВ , Таисия РОМАДАНОВА
77-81
ТРАСОЛОГИК-МЕХАНОСКОПИК ЭКСПЕРТИЗАЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ
PDF
Шахноза АБДУҚОДИРОВА
82-87
СУД ЭКСПЕРТЛАРИНИНГ ХАТОЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРАТАРАФ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ БЎЙИЧА АЙРИМ ФИКРЛАР
PDF
Лола САИДОВА
88-92
ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИГА ЭРИШИШНИНГ ХАЛҚАРО АМАЛИЁТИ ВА УНИ ТАЪМИНЛАШДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ МИЛЛИЙ СИЁСАТИ
PDF (Русский)
Журабек РАСУЛОВ
93-101
МЕҲНАТГА МАЖБУРЛАШ: “МАЖБУРИЙ МЕҲНАТ” ВА “ЗЎРАКИ МЕҲНАТ” ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ СТАНДАРТЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ
PDF
Махмуд МАХАМАТОВ
102-107
ИШ ВАҚТИ ВА ҲАҚ ТЎЛАНАДИГАН ТАЪТИЛЛАРГА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРНИНГ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИККА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯСИ
PDF
Маҳиннора МИРХАМИДОВА
108-114
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФОРС КЎРФАЗИ МИНТАҚАСИДАГИ АРАБ ДАВЛАТЛАРИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
PDF
Хайдарали ЮНУСОВ
115-120
ЮРИДИК ХИЗМАТ ВА КАСБИЙ ФАОЛИЯТ: МЕҲНАТ БОЗОРИДАГИ ИМКОНИЯТЛАР, ЮРИДИК ФАОЛИЯТ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА АДВОКАТЛИК ЛИЦЕНЗИЯСИ (АҚШ ТАЖРИБАСИ)
PDF
Алишер САЪДУЛЛАЕВ , Фарангиз ЗАЙНОБИДДИНОВА
121-130
ЁШЛАРНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ: ХОРИЖИЙ АМАЛИЁТ ВА ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР
PDF
Жамшид ЮСУПОВ
131-136
ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИГА ЎТИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
PDF