PDF

Kalit so‘zlar

Европа; моддий зарар; номоддий зиён, маънавий зиён; субъект; маънавий зиён миқдори, жисмонийшахс; шаън; қадр-қиммат, ишчанликобрў, оғриқ, руҳий сиқилиш

Abstrakt

Ушбу мақолада Италия ва Бельгия давлатлари қонунчилигида маънавий зиённи қоплашни тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ва суд амалиётини ўрганилган ва қиёсий таҳлил қилинган. Ўрганиш натижалари юзасидан оғриқ, мажруҳлик, ҳаёт қулайликларидан маҳрум бўлиш ва бошқа шу каби номоддий зарарлар учун мутаносиб миқдорда маънавий зиён компенсацияси тўланиши кераклиги асослантирилди. Ушбу давлатларда маънавий зиённи ундиришда асосий эътибор жароҳат тури ва унинг жиддийлиги, жабрланувчининг доимий меҳнатга қобилиятсиз бўлиб қолиш даражаси ва унинг ҳаёт қулайликларидан маҳрум бўлиши, ота-оналар фарзандларининг жиддий ва узоқ муддатга жарахотланиши, яқин кишисининг йўқотиши каби омилларга қаратилади. Италия ва Бельгия давлатлари қонунчилигида маънавий зиённи қоплаш мукаммал йўлга қўйилган. Бу эса ушбу давлатлар фуқароларнинг мулкий ва номулкий ҳуқуқлари ҳар тарафлама ҳимояланганидан далолат беради.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ҳамроқулов Б. Маънавий зиённи қоплашнинг ҳуқуқий асослари (монография). Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия универсиети. Тошкент: Lesson press, 2020. –202 б. (B. Hamroqulov. Legal bases of compensation of moral damage (monograph). UWED. Tashkent: Lesson press, 2020. p.202)

2. Гражданский кодекс от 21.03.1804 г. Книга III: Способы приобретения прав собственности – разделы III-V (статьи 1101 - 1581) (в редакции от 06.04.2012 г.)URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=11668. (21 MARS 1804. - CODE CIVIL. - LIVRE III: Manières dont on acquiert la propriété. - TITRE III à V (art. 1101-1581) mise à jour au 06-04-2012)

3. Art. 1382. Code Civil Belge. http://www.droitbelge.be/codes.asp#civ.

4. Art. 1384. Code Civil Belge. http://www.droitbelge.be/codes.asp#civ.

5. Courts and cases Belgium. https://www.lexadin.nl.

6. Codice civile. (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262). http://www.studiocataldi.it

7. Codice civile. (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262). Pagina 397-398.http://www.studiocataldi.it.

8. Casi in corso civile. http://mobile.ilcaso.it.

9. Casi in corso civile. http://mobile.ilcaso.it.

10. The Constitution of the Italian Republic. http: // www. jus. unitn. It.

11. Tabelle di Milano 2016. http://www.studiocataldi.it.

12. Liquidazione del danno non patrimoniale alla persona: tabelle milanesi aggiornate. http://www.dirittoegiustizia.it.

13. Casi in corso civile. http://mobile.ilcaso.it.