PDF

Kalit so‘zlar

оила, ёшлар, таълим-тарбия, жиноятчилик, ёшларга оид давлат сиёсатининг йўналишлари.

Abstrakt

Мақолада оилада ёшлар жиноятчилигининг олдини олиш йўналишлари, оилага бағишланган буюк мутаффаккурларнинг қарашлари, мамлакатимизда оила мустаҳкамлигини таъминлаш, ёш авлод тарбияси, оила ва таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлиги, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида оилага бағишланган алоҳида бобнинг мавжудлиги, ёшлар тарбиясида ота-она, устоз ва мураббийнинг ўрни, оиланинг жамиятдаги ўрни ва ролини мустаҳкамлаш, миллий қадриятларимизни авайлаб-асраш, оилада соғлом маънавий-руҳий муҳитни шакллантириш, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзига интилишни шакллантириш, шунингдек ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш ва ёшлар спортини оммавий ривожлантириш, ўзбек оилаларининг бой миллий анъаналарига бўлган садоқати, ёшларни ватанпарварлик, фуқаролик туйғуси, бағрикенглик, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар ва оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга бўлган қатъий ишонч ва қарашларга эга қилиб тарбиялаш, оилада ёшларни тадбиркорликка кенг жалб этиш, ёшлар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш, ёшларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш ва ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш каби масалалар ёритилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.03.2019 й., 03/19/527/2706-сон, 05.09.2019 й., 03/19/563/3685-сон. ( Constitution of the Republic of Uzbekistan // Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1994, No. 1, Article 5; National database of legal documents, 06.03.2019, 03/19/527/2706, 05.09.2019, 03/19/563/3685)

2. Мухитдинов Ф. Гегелнинг ҳуқуқ фалсафаси. Масъул муҳаррир: Р.Ж.Рўзиев. И.Мўминов номидаги Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2007. (Muxitdinov F. Gegel's philosophy of law. Publishing House of the Institute of Philosophy and Law named after I.Muminov, 2007)

3. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Жиноий-ҳуқуқий статистика бошқармасининг маълумотномаси. (Reference book of the Criminal Justice Statistics Department of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan)

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (2020 йил 24 январь) // URL: https://president.uz/uz/lists/view/3324

5. “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили амалга оширилади. https://president.uz/uz/lists/view/3351.

6. Фитрат А. Оила. – Т., 1998. (Fitrat A. Family. – T., 1998)