PDF

Kalit so‘zlar

виждон эркинлиги, жавобгарлик, жиноят,кафолат, Конституция, кодекслар, моддалар, нормалар,эркинлик, ҳуқуқ, ҳуқуқбузарлик.

Abstrakt

Ушбу мақолада “Мустақиллик Декларацияси”, “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги тўғрисида Олий Кенгаш Баёноти” да илгари сурилган инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳақидаги ғоялар “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида” Конституциявий Қонун, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, кодекслари ва қонунларининг виждон эркинлигининг ҳуқуқий кафолатларига оид нормалари мантиқий изчилликда таҳлил қилинган, мустақиллик йилларида Ўзбекистонда яратилган ҳуқуқий кафолатлар натижасида қўлга киритилган ютуқлар ҳақида қизиқарли маълумотлар берилган, соҳадаги айрим муаммоларга эътибор қаратилган, уларнинг ечимлари ҳақида муаллифнинг қарашлари баён қилинган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Мустақиллик Декларацияси. 20.06.1990 // URL: https://lex.uz/docs/185391 (Declaration of Independence. 20.06.1990 // URL: https://lex.uz/docs/185391)

2. Ўзбекистон Республикасининг Давлат мустақиллиги тўғрисидаги Олий Кенгаш Баёноти. 31.08.1991. (Statement of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan on State Independence. 31.08.1991)

3. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида”ги Қонуни. 1991 йил 31 август, 336-XII-сон // URL: https://www.lex.uz/acts/127899 (Law of the Republic of Uzbekistan "On the Foundations of State Independence of the Republic of Uzbekistan". August 31, 1991, No. 336-XII // URL: https://www.lex.uz/acts/127899)

4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 08.12.1992 // URL: https://www.lex.uz/acts/20596. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan. 08.12.1992 // URL: https://www.lex.uz/acts/20596)

5. “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 1998 йил 1 май, 618-I-сон // URL: https://www.lex.uz/acts/65108 (Law of the Republic of Uzbekistan "On Freedom of Conscience and Religious Organizations". May 1, 1998, No. 618-I // URL: https://www.lex.uz/acts/65108)

6. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисидаги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/4761984 (Law of the Republic of Uzbekistan on citizenship // URL: https://lex.uz/docs/4761984)

7. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни. 162-II-сон 14.12.2000 // URL: https://lex.uz/acts/68532 (Law of the Republic of Uzbekistan “On Courts” // URL: https://lex.uz/acts/68532).

8. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. 22.01.2018 // URL: https://lex.uz/docs/3517337 (Code of Civil Procedure of the Republic of Uzbekistan. 22.01.2018 // URL: https://lex.uz/docs/3517337)

9. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 25.12.2007 // URL: https://lex.uz/docs/1286558 (Tax Code of the Republic of Uzbekistan. 25.12.2007 // URL: https://lex.uz/docs/1286558)

10. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. 21.12.1995 // URL: https://lex.uz/docs/111189 (Civil Code of the Republic of Uzbekistan. 21.12.1995 // URL: https://lex.uz/docs/111189)

11. Ўзбекистон Республикасида Мулкчилик тўғрисида Қонуни. 152-XII-сон 31.10.1990 // URL: https://lex.uz/docs/111466 (Law on Property in the Republic of Uzbekistan. 152-XII-son 31.10.1990 // URL: https://lex.uz/docs/111466)

12. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси. 30.04.1998 // URL: https://lex.uz/docs/104720 (Family Code of the Republic of Uzbekistan. 30.04.1998 // URL: https://lex.uz/docs/104720)

13. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. 21.12.1995 // URL: https://lex.uz/docs/142859 (Labor Code of the Republic of Uzbekistan. 21.12.1995 // URL: https://lex.uz/docs/142859)

14. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. 22.09.1994 // URL: https://lex.uz/docs/111460 (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. 22.09.1994 // URL: https://lex.uz/docs/111460)

15. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси. 25.04.1997 // URL: https://www.lex.uz/docs/163629 (Criminal Executive Code of the Republic of Uzbekistan. 25.04.1997 // URL: https://www.lex.uz/docs/163629)

16. “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 1996 йил 29 август, 265-I-сон // URL: https://www.lex.uz/acts/26013 (Law of the Republic of Uzbekistan "On Public Health". August 29, 1996, No. 265-I // URL: https://www.lex.uz/acts/26013)

17. “Психиатрия ёрдами тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 2000 йил 31 август, 123-II-сон // URL: https://www.lex.uz/acts/27082 (Law of the Republic of Uzbekistan "On Psychiatric Care". August 31, 2000, No. 123-II // URL: https://www.lex.uz/acts/27082)

18. “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. ЎРҚ-76-сон 03.01.2007 // URL: https://lex.uz/docs/1101278 (The Law of the Republic of Uzbekistan "On guarantees of the activities of non-governmental non-profit organizations". ORQ-76 No. 03.01.2007 // URL: https://lex.uz/docs/1101278)

19. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. 22.09.1994 й. 2015-XII-сон // URL: https://lex.uz/acts/97664 (Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Responsibility. 22.09.1994 y. 2015-XII-son // URL: https://lex.uz/acts/97664)

20. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. 22.09.1994 // URL: https://lex.uz/docs/111453 (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. 22.09.1994 // URL: https://lex.uz/docs/111453)