PDF

Kalit so‘zlar

Конституция, конституциявий суд, конституциявий ислоҳотлар, ижтимоий давлат, прокуратура органлари, конституцияга мувофиқлик, ўзаро бир бирини тийиб туриш, конституциявий-ҳуқуқий механизмлар, прокурор назорати ҳужжатлари, қонунчилик ташаббуси ва юридик техника.

Abstrakt

Мақола мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли конституциявий ислоҳотлар жараёнида қабул қилинган янги таҳрирдаги Конституция ва бошқа норматив-ҳужжатларда Конституциявий суд ҳамда Прокуратура органлари назоратининг ўзаро мувофиқлиги ҳамда мувозанати таҳлилига ва уларнинг ўзаро тийиб туриш, қонун чиқарувчи ҳамда ижро ҳокимияти вакилларини бир бирини тийиш ва назорат қилиш функцияларининг таҳлили масалалларига бағишланган. Унда Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди ҳамда Прокуратураси айрим назорат функцияларининг мазмун-моҳияти, муҳим хусусиятлари ва қонунчиликка киритилган янги қоидалар илмий талқин этилган. Амалдаги норматив-ҳужжатларнинг қатор моддаларини янада мукаммалаштиришга оид таклиф ҳамда тавсиялар илгари сурилган.

PDF

Библиографические ссылки

Ўзбекистон юридик энциклопедияси. Т., 2010, 254-бет.

Конституционное право зарубежных стран: учебник/ Н.В.Мишина, А.Р.Крусян, Д,Я.Гараджаев (и др.)-Харьков: Право, 2015-С.143.

Ғофуров А.Б. Ўзбекистонда Конституциявий назорат:тарихий ривожланиш тенденциялари -Т., 2022й., 15б.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни, 29.08.2001 й., 257-II-сон // URL: https://lex.uz/acts/106197;

Б.Х.Пўлатов, Қонунлар ижроси устидан прокурор назорати, Т., “Ҳуқуқ ва бурч” журнали 2006 й., 32б.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган) // URL: https://lex.uz/uz/docs/-6445145.

Ўзбекистон Республикасининг 27.04.2021 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги ЎРҚ-687-сон Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/5391934;