PDF

Kalit so‘zlar

хусусий бандлик агентлиги; миграция сиёсати; вақтинчалик бандлик агентлиги; ишга жойлаштириш; меҳнат шартномаси; меҳнат миграцияси, Европа иттифоқи.

Abstrakt

Мазкур мақолада демографик, экологик, жамиятдаги ижтимоий ва умумий ҳуқуқий ёндашувлар доирасида миграцияни тартибга солишда хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг оқибатлари ва сабаблари ўрганилган. Хусусий бандлик агентликлар фаолияти ва Ўзбекистондан эмиграциясининг сабаблари шуни кўрсатадики, аниқ иқтисодий ва ҳуқуқий чора-тадбирлар кўриш орқалигина Ўзбекистон ўз фуқароларини одам савдоси ва алдовлардан ҳимоя қилиши мумкин. Мазкур муаммоларни ҳуқуқий тартибга солиш учун ривожланган давлатлар, айниқса Европа Иттифоқи тажрибасини ўрганиш ва миллий қонунчиликка татбиқ қилиш масалалари бўйича таклифлар бериш зарур. Муаллиф ушбу масалаларни ҳуқуқий ечимини топишда миллий амалиётни такомиллаштиришда асосий йўналиш ахборот технологиялари бўлиши зарур деган қатъий позицияни илгари суради.

PDF

Библиографические ссылки

1. Депутатлар аҳоли бандлигини таъминлаш дастури ижросига эътибор қаратдилар // URL: http://parliament.gov.uz/uz/analytics/23126/?group=181.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги “2018 йилда аҳоли бандлигига кўмаклашиш давлат дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3506-сон қарори // URL: https://lex.uz/docs/3550818?twolang=1.

3. Elena Fries-Tersch, Tugce Tugran, Agnieszka Markowska, Matthew Jones. 2018 Annual Report on intra-EU Labour Mobility. 2-nd edition. European Commission, - P. 11-12. December 2018.

4. Fries-Tersch E., Tugran T., Bradley H., 2016 Annual Report on intra-EU Labour Mobility. 2-nd edition. European Commission, 2017.

5. Elena Fries-Tersch, Tugce Tugran, Agnieszka Markowska, Matthew Jones. 2018 Annual Report on intra-EU Labour Mobility. 2-nd edition. European Commission, - P. 11-12. December 2018.

6. Eurostat Statistics Explained - Unemployment statistics (April 2017). // URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/ Unemployment_statistics.

7. Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century: White paper. // URL: https://bookshop.europa. eu/en/growth-competitiveness- employment-pbCM8294529/.

8. Green Paper - European social policy: Options for the Union. // URL: https://bookshop.europa.eu/en/green-paper-european-social-policy-pbCE8193292/.

9. A White Paper. European social policy: A way forward for the Union. // URL: https://bookshop.europa.eu/en/a-white-paper-pbCE8494880/.

10. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts. // URL: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/ treaty_of_amsterdam_en.pdf - P. 33.

11. Green Paper on Modernizing Labor Law to Meet the Challenges of the XXI Century. Brussels. 22.11.2006 // Источник информации - Официальный вестник ЕС - COM (2006) 708.

12. Tangian A. Flexibility-flexicurity-flexinsurance: response to the European Commission's Green Paper" Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century". – 2007.

13. Sciarra S. EU Commission Green Paper ‘Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century’ //Industrial Law Journal. – 2007. – Т. 36. – №. 3.

14. Murcia J. G. The European's Commission's Green Paper on Labour Law //Int'l Lab. Rev. – 2007. – Т. 146.

15. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth /COM/2010/2020 final. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52010DC2020.

16. Commission staff working document. Report of the public consultation Accompanying the document from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Establishing a European Pillar of Social Rights» // Brussels, 26.4.2017 SWD (2017) 206 final. URL: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17608&langId=en. - P. 44.

17. http://europass.ie/europass/euro.html.

18. Regulation 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations № 492/2011 and № 1296/2013 (Text with EEA relevance) // OJ L 107, 22.4.2016. URL: http://eur-lex.europa.eu.

19. Commission Staff Working Document «Key economic, employment and social trends behind the European Pillar of Social Rights» (SWD (2016)51). URL: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A127%3AFIN.