ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАСИ БЎЙИЧА ТРАСОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF

Ключевые слова

суд экспертлик фаолияти, суд-трасологик экспертиза, суд экспертиза тадқиқотларини автоматлаштириш, эксперимент, эксперимент ўтказиш қоидалари.

Аннотация

Мақолада йўл-транспорт ҳодисаларининг ижтимоий хавфи ва бундай ҳодисалар бўйича суд-трасологик экспертизаларини ўтказишдаги айрим муаммолар ёритилган ва уларни бартараф қилиш бўйича тавсиялар берилган, жумладан, экспертиза тадқиқотлари учун тажриба намуналар олиш жараёнларини такомиллаштириш мақсадида тадқиқотлар учун намуналар олиш қоидаларини таклиф этилган.

PDF

Литература

Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 10 апрелдаги “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонуни. 2-м. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 15-сон, 197-м.; 2015 й., 52-сон, 645-м. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Road Safety" dated April 10, 2013. 2-m. // Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2013, No. 15, p. 197; 2015, No. 52, 645-m.)

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 24 декабрдаги “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 370-сон қарори / Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.11.2019 й., 09/19/915/4033-сон (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated December 24, 2015 No 370 "On approval of traffic rules" / National Database of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 19.11.2019, No 09/19/915/4033)

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Йўл ҳаракати хавфсизлиги Бош бошқармасининг расмий Веб-сайтидаги статистик маълумотлари (Statistical data on the official website of the Main Department of Traffic Safety of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan)

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази “Суд-баллистика ва трасологик экспертизаси лабораторияси”нинг ҳисобот ҳужжатлари (Documents of "Laboratory of forensic ballistics and trasological examination" of the Republican Center of Forensic Examination named after H. Suleymanova under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan Reporting)

Маълумотлар социлогик сўровнома натижаларидан олинган (The data were obtained from the results of a sociological survey)

П.Л. Коледа. Задачи, объекты и этапы трасологической экспертизи. – М., Правоведение, 1999. – 268 с. (P.L. Koleda. Tasks, objects and stages of trasologicheskoy examination. – M., Pravovedenie, 1999. – 268 p.)

Махмудов Р.Х., Хасанов Ш.Х. Суд-трасологик экспертизаси жараёнини ахборотли таъминлашнинг автоматлаштириш масалалари // Ўзбекистонда суд экспертизасининг ривожланиш истиқболлари. – Т., 2006. – 127-130 б. (Mahmudov R.X., Khasanov Sh.X. Issues of automation of information support of forensic examination // Prospects for the development of forensic examination in Uzbekistan. – T., 2006. – 127-130 p.)