PDF

Kalit so‘zlar

муаллифлик ҳуқуқи, муаллифлик ҳуқуқини амалга ошириш, муаллифлик шартномалари бўйича ҳақ тўлаш, муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларни жамоавий бошқариш, асарни омма олдида ижро этиш.

Abstrakt

Муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш институтини ташкил этиш тарихи, жамоавий бошқарув ташкилотларининг ваколатлари, функциялари ва уларнинг турлари, муаллифлик ҳуқуқини жамоавий бошқариш ва вакиллик тушунчаси ўртасидаги фарқ билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилади. Шунингдек, мавзу доирасида ҳуқуқ эгалари, жамоавий бошқарув ташкилотлари томонидан берилган ваколатлар асосида ўз номидан асарлар (муаллийлик ва турдош ҳуқуқлар объектлари)дан фойдаланадиган шахслар билан шартномалар тузиши; муаллифлик ҳуқуқи эгаларига тўловларни йиғиш, тарқатиш ва тўлаш масалалари ҳам атрофлича ўрганилган. Ушбу институтни такомиллаштириш билан боғлиқ айрим долзарб муаммоларга, муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг халқаро стандартларига ва миллий қонунчиликнинг қиёсий ҳуқуқий таҳлилига, шунингдек, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлар олимларининг фикрларига эътибор қаратилган. Муаллифлик ҳуқуқини ривожлантириш учун илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган таклиф ва тавсиялар илгари сурилди.

PDF

Библиографические ссылки

1. Насриев И.И. Муаллифнинг шахсий ҳуқуқларини ҳимоялаш. –Т:. Меҳнат, 2003.

2. О. Оқюлов. Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқий мақоми. Докторлик диссертациясининг муаллифлик автореферати. Юр. Фанлар. Т .: ТГЮИ. 2000 - С. 328.

3. “Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар” тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 2006 йил 20 июль, ЎРҚ-42-сон // https://www.lex.uz/acts/1022944.

4. The biography of Firmin Ge´mier may be found online: www.answers.com/topic/firming-mier.

5. Leanovich, E.B. ‘Problems of legal regulation of Internet relations with a foreign element’. Internet resource: http://www.evolution.info.

6. Stanieri A., Zeleznikow J., Gawler M. and Lewis B, 1999 A hybrid-neutral approach to automation of legal reasoning in the discretionary domain of family law in Australia, Artificial intelligence and law,7(2-3).

7. Brams, S.J. and Taylor, A.D. (1996) Fair division from cake cutting to dispute resolution. Cambridge: Cambridge University Press.

8. ЯКУБОВА И. ПОНИМАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ //ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ. – 2020. – Т. 1. – №. 6. – С. 76-80. // https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/vie

9. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2011-y., 22-23-son, 227-modda; 2016-y., 45-son, 520-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.03.2018-y., 06/18/5329/0846-son

10. Тошев Б.Н. Муаллифлик ҳуқуқи. Дарслик. -Т.: 2010.

11. Нодавлат нотижорат ташкилотларининг давлат реестри // https://www.minjust.uz/uz/interactive/reestr-nocommerce/

12. Насриев И.И. Муаллифнинг шахсий ҳуқуқларини ҳимоялаш. –Т:. Меҳнат, 2003.

13. Худайбердиева Г.A. Турдош хукукларни фукаролик-хукукий мухофаза килиш муаммолари. - Т., 2006.

14. Leanovich, E.B. ‘Problems of legal regulation of Internet relations with a foreign element’. Internet resource: http://www.evolution.info.

15. Yakubova I., Yakubov A. Problems Of Copyright Protection: Plagiary And Piracy On The Internet // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No. 4 (2021).