“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”
To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Ўткир ОЧИЛОВ
8-13
ҲУҚУҚ РАМЗЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА ЗАМОНАВИЙ ҲУҚУҚИЙ НАТУРАЛИЗМ: ҲУҚУҚНИНГ АХЛОҚИЙЛИГИ ДАРАЖАСИ МАСАЛАСИ
PDF
Мақсудбек САИДОВ
14-25
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИДА УЛУШ, УЛУШНИ (УЛУШИНИНГ БИР ҚИСМИНИ) БЕГОНАЛАШТИРИЛИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ИШТИРОКЧИЛАР ЎРТАСИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН НИЗОЛАР
PDF
Озода ШАМСИДДИНОВА, Зулфизар КАРИМОВА
26-31
ТУРАР-ЖОЙЛАР ЭР-ХОТИН ЎРТАСИДАГИ МУЛКИЙ ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА
PDF (Русский)
Ирода ЯКУБОВА
32-39
МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ БЎЙИЧА МУЛКИЙ ҲУҚУҚЛАРНИ ЖАМОАВИЙ БОШҚАРУВ ТАШКИЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МАСАЛАЛАР
PDF
Севархон МАРИПОВА
40-45
ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИДА МЕДИАТИВ КЕЛИШУВ ВА КЕЛИШУВ БИТИМИНИНГ ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Хамидулло ҚУЧҚАРОВ
46-52
ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРНИ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА МОДДИЙ ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Шодияр ШАЙЗАКОВ
53-61
ЎЗБЕКИСТОНДА МАЪМУРИЙ СУД ҲУЖЖАТЛАРИНИ ЮҚОРИ СУД ИНСТАНЦИЯСИДА ҚАЙТА КЎРИШДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Хасан ОЧИЛОВ
62-69
ЖИНОЯТ ТАРКИБИ ТУЗИЛИШИ ГЕНЕЗИСИ
PDF
Темур МАВЛОНОВ
70-77
ЖИНОЯТ НАТИЖАСИДА ЕТКАЗИЛГАН МУЛКИЙ ЗИЁННИ ҚОПЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА ТАРИХИ
PDF
Илҳом РОЗИҚОВ
78-83
ЖИНОИЙ ЖАЗОЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Клара НОРМАНОВА
84-89
ИШТИРОКЧИЛИКДА СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Миратдийин НАЖИМОВ
90-95
ЎН ОЛТИ ЁШГА ТЎЛМАГАН ШАХСГА НИСБАТАН УЯТСИЗ-БУЗУҚ ҲАРАКАТЛАР ҚИЛИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ
PDF
Суннатжон МАХМУДОВ
96-102
ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШ МУДДАТИ ЎТИБ КЕТГАНЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЖИНОЯТ ИШИНИ ТУГАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Элбекжон ТУРГУНБОЕВ
103-107
ЎЗБЕКИСТОН ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИШ ИНСТИТУТИ: ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ, ТУРЛАРИ
PDF
Ҳайдарали ЮНУСОВ
108-115
МАРКАЗИЙ ОСИЁЛИК ОЛИМЛАРНИНГ ИСЛОМ ФАНИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ: САРАХСИЙНИНГ – ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ АСОСЧИСИ
PDF (English)
Аброржон ОТАЖОНОВ
116-121
ЎЗБЕКИСТОНДА МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ СОҲАСИДА КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШГА ДОИР АЙРИМ МАСАЛАЛАР
PDF
Дилноза БАРАТОВА
122-132
МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ
PDF
Мадина КАРИМОВА
133-139
РАҚАМЛИ НОТАРИАТ: ЖОРИЙ ҲОЛАТ ВА ИСТИҚБОЛ
PDF
Аскар ДЖУМАНОВ, Нодирбек ЯРАШЕВ
140-147
ГЕРМАНИЯ ВА БУЮК БРИТАНИЯДАГИ КОРПОРАЦИЯЛАРНИНГ АЙРИМ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИНИНГҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ
PDF
Миркомил БАЗОРОВ, Синдор ҲАМРОҚУЛОВ
148-154
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СУД-ЭКСПЕРТЛИК ТИЗИМИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИЛМОҚДА
PDF