PDF

Kalit so‘zlar

улуш, улушнинг қиймати, улушни бегоналаштириштириш, иштирокчи, масъулияти чекланган жамият, имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи, сотиб олувчининг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини ўтказиш.

Abstrakt

Мақолада масъулияти чекланган жамиятининг устав фонди (устав капитали), унинг таркиби, улуш тушунчаси, улушнинг қиймати ва қийматнинг фарқли жиҳатлари, улушни қонунда белгиланган қийматда реализация қилиш асослари, улушни тасарруф этиш усуллари, улуш олди-сотдисида амал қилиниши лозим бўлган босқичлар, бу борадаги муаммолар ва уларни бартараф этиш борасидаги таклифлар, имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи, улушни кимошди савдосида реализация қилинишининг ўзига хос хусусияти, улушни сотишдан бошқача тарзда воз кечиш тартиби ва эътибор берилиши лозим бўлган ҳолатлар, улушни бегоналаштириш билан боғлиқ корпоратив муносабатларни тартибга солувчи норматив ҳуқуқий ҳужжатлардаги коллизион нормалар, уларга таклифлар, корпоратив низоларга оид суд ишларига ҳавола қилинган ҳолда суд амалиёти таҳлили ва Олий суд Пленуми қарорларидаги қонун ҳужжатларини қўллаш юзасидан тушунтиришлари ёритиб берилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Halsbury's Laws of England. // URL: https://www.lexisnexis.co.uk/products/halsburys-laws-of-england.html

2. Фатхутдинов Р. С. Уступка доли в уставном капитале ООО: Теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 2009.

3. Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 N 3640/14

4. МЧЖда улуш: сотиш учун нарх // URL: https://www.norma.uz/uz/bizning_sharhlar/mchjda_ulush_sotish_uchun_narh

5. Бухоро туманлараро иқтисодий судининг 4-2001-1903/2577-сонли иши.

6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми “Суд амалиётида битимларни тартибга солувчи қонунчилик нормаларини татбиқ қилишда вужудга келадиган айрим масалалар тўғрисида” 2006 йил 22 декабрдаги 17-сонли қарори.// URL: https://www.lex.uz/docs/1590543

7. Қарши туманлараро иқтисодий судининг 4-1802-1801/1766-сонли иши.

8. Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 4-1001-2021/17728-сонли иши.

9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш ва ҳисобга қўйиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида” 2016 йил 28 октябрдаги ПҚ-2646-сон қарорини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. 2017 йил 9 февраль, 66-сон. // URL: https//https://lex.uz/uz/docs/3111347

10. Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Пленуми “Иқтисодий судлар томонидан корпоратив низоларни ҳал этишнинг айрим масалалари тўғрисида” 2014 йил 20 июндаги 262-сонли қарори

11. Россия Федерациясининг "Масъулияти чекланган жамиятлар тўғрисида" 1998 йил 8 февралдаги N 14-ФЗ-сонли Қонуни // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102051516&intelsearch=08.02.1998+14

12. Германия Федератив Республикасининг “Масъулияти чекланган жамиятлар тўғрисида”ги 1892 йил 20 апрелдаги Қонуни // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/