“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”

Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald”  ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2022 йил 5 сони нашр этилди.

                  Ушбу сондаги нашрлар муаллифлари - Юристлар малакасини ошириш маркази  ва республикамиз турли етакчи олий таълим  ва илмий-тадқиқот муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил изланувчилари ҳамда амалиёт ходимлари ҳисобланишади.

                     Илмий фаолиятда улкан зафарлар тилаймиз!

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Умиджон ҚОДИРОВ
8-16
ДАВЛАТНИНГ ИЖТИМОИЙ СИЁСАТИ ВА ФУНКЦИЯСИНИНГ АЛОҚАДОРЛИГИ
PDF
Азизжон ЙЎЛДОШЕВ
17-24
ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ОЧИҚ ҲАЙЪАТ МАЖЛИСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Дурбек МАХКАМОВ
25-30
ЎСИМЛИК ДУНЁСИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ДАВЛАТ КАДАСТРИ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Бахромжон ИЛХОМЖОНОВ
31-38
НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Бекзод РАХМОНОВ
39-45
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ СОҲАСИДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИ БАҲОЛАШ АМАЛИЁТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Аҳрор РЎЗИЕВ
46-51
НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ ЛОЙИҲАЛАРИНИНГ ТАРТИБГА СОЛИШ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Адҳам ОДИНАЕВ
52-57
НЕУСТОЙКА ҚЎЛЛАШНИ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Абдумумин ЮЛДАШОВ
58-64
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК, АЛОҚА ВА АХБОРОТ СОҲАСИДАГИ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРДА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ДОИР НОРМАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Ахтам ЯКУБОВ
65-74
РАҚАМЛИ АКТИВНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ЁНДАШУВЛАР ВА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА
PDF
Мақсудбек САИДОВ
75-83
ТЎЛОВГА ҚОБИЛИЯТСИЗ (БАНКРОТ) МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Сардор БОЗАРОВ
84-89
СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДОИРАСИДАГИ АХЛОҚИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТУСДАГИ МАСАЛАЛАР
PDF
Бобурбек САИДБЕКОВ
90-96
ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ХУСУСИЙ МУЛК МУҲОФАЗАСИ ВА ХАБЕАС КОРПУС ИНСТИТУТИ ДОИРАСИДА МУЛКИЙ ҲУҚУҚЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Нажмиддин ПОЛВОНОВ
97-102
ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА МОЛ-МУЛКИ МУСОДАРА ҚИЛИНИШИ МУМКИН БЎЛГАН ШАХСЛАР ДОИРАСИ
PDF
Отабек ТОШЕВ
103-110
ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ИНСТИТУТИНИНГ ЖОРИЙ ЭТИШ МАҚСАДИ ВА ИЖТИМОИЙ ЗАРУРАТИ
PDF
Таисия РОМАДАНОВА , Мадина МУХАМЕДЖАНОВА
111-114
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТЕХНОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАР ИЗЛАРИНИНГ ТРАСОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗАЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ПРОФИЛАКТИК ФАОЛИЯТ
PDF
Одилжон СУЛАЙМАНОВ
115-124
СУДЬЯЛАРНИНГ ХОЛИСЛИГИ ДЕМОКРАТИЯ ВА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ
PDF
Аброржон ОТАЖОНОВ , Дилноза БАРАТОВА
125-133
МЕҲНАТКАШ-МИГРАНТ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС СУБЪЕКТЛАРИ СИФАТИДАГИ МАҚОМИ
PDF
Умидхон АЪЗАМХУЖАЕВ
134-141
БУЮК ИПАК ЙЎЛИ ТРАНСПОРТ ТАРМОҚИНИНГ ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ РИВОЖЛАНИШИ
PDF (Русский)