PDF

Kalit so‘zlar

очиқлик, жамоатчилик назорати, давлат органи, очиқ ҳайъат мажлиси, қўмита, комиссия, ҳозир бўлиш, иштирок.

Abstrakt

Мақолада давлат органлари очиқ ҳайъат мажлисларида жисмоний ва юридик шахсларнинг (ахборотдан фойдаланувчилар) ҳозир бўлиши ҳамда жамоатчилик назорати субъектларининг иштирокини таъминлаш ҳолати ўрганилди. Натижада фақат вазирликлар ва бошқа давлат бошқаруви органларининг ҳайъатлари ҳамда айрим ҳокимликлар ҳайъат мажлисларида ахборотдан фойдаланувчилар ҳозир бўлиши тартибининг белгилангани, бунда онлайн мажлислар ўтказиш инобатга олинмаган ва бошқа камчиликларга йўл қўйилгани аниқланди. Мавжуд камчиликларни бартараф қилиш учун “давлат органи очиқ ҳайъат мажлиси” тушунчаси, “ҳозир бўлиш” ва “иштирок” сўзларини тўғри талқин қилиш зарурлиги таҳмин қилинди. Миллий қонунчиликка тегишли меъёрларнинг мазмуни, баҳсли сўзларга берилган изоҳлар ва хорижий давлатлар тажрибаси илгари сурилган таҳминни тасдиқлади. Ушбу тушунчага берилган муаллифлик таърифи, баҳсли сўзларнинг луғавий маъноси давлат органи очиқ ҳайъат мажлисларининг мазмуни ва турларини холис акс этиш, уларда ҳозир бўлиш ва иштирок этишни тартибга солиш, онлайн мажлисларни ўтказиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш имконини берди.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 5 майда қабул қилинган «Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида»ги ЎРҚ–369-сонли Қонуни // https://lex.uz/docs/2381133

2. Ахборотдан фойдаланувчиларнинг давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг очиқ ҳайъат мажлисларида ҳозир бўлиши тартиби тўғрисидаги намунавий низом. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ҳамда Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг 2015 йил 25 ноябрдаги 140-мҳ ва 05-сон қарори билан тасдиқланган // https://lex.uz/docs/2845984.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг тўққизинчи ялпи мажлиси тўғрисида ахборот // https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-oliy-mazhlisi-senatining-toqqizinchi-yalpi-mazhlisi-togrisida-axborot

4. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 12 апрелда қабул қилинган «Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги ЎРҚ-439-сон Қонуни // https://lex.uz/docs/3679092

5. Ражапов A. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти очиқлигини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари // O‘zbekiston qonunchiligi tahlili. – 2017. – №. 3. – С. 16-19.,

6. Сафаров Т.У. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятини очиқлигини таъминлашнинг ҳуқуқий жиҳатлари // Юрист ахборотномаси – Вестник юриста – Lawyer herald. № 3 (2022). – Б. 120-124.

7. Турсунов А., Примов Ф. Очиқлик ва жамоатчилик назорати–коррупцияга қарши курашишнинг муҳим воситаси сифатида //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – Б. 27-35.

8. Исмаилов Б.И., Расулова Г.А. Давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш муҳим унсури сифатида // Academic research in educational sciences. 2022. №NUU Conference 2. – Б. 868-878.

9. Хаитбаев О. Ш. Ички ишлар органлари фаолиятининг очиқлиги–ҳуқуқий давлатнинг муҳим шарти // CARJIS. 2022. №3. – Б. 141-146.

10. Юлдошев А.Э. Актуальные вопросы реализации бланкетных норм закона Республики Узбекистан «Об общественном контроле» // Мамлакатимизда инсон ҳуқуқларини таъминлашда давлат органлари фаолияти устидан самарали жамоатчилик назорати механизмини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш / Илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. – Б. 318-319.

11. Government in the Sunshine Act ("Sunshine Act") // https://www.gsa.gov/cdnstatic/SunshineAct_R2B-x3-g_0Z5RDZ-i34K-pR.pdf

12. Open Meeting Law Guide. – Massachusetts, 2017. – P. 15 // https://www.mass.gov/doc/2017-open-meeting-law-guide/download

13. Open Meetings Act. Section 15.263 // http://www.legislature.mi.gov/(S(ep1z2lrridt5o53i302axhpa))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-15-263.

14. Participate // https://www.ourcommons.ca/committees/en/participate

15. REQUEST TO APPEAR BEFORE A COMMITTEE // https://www.ourcommons.ca/committees/en/participate

16. Erduran S. Bringing nuance to “the science” in public policy and science understanding // Science & Education, 29, 2020.

17. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелда қабул қилинган «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги ЎРҚ-682-сонли Қонуннинг 28-моддаси // https://lex.uz/docs/2105724.

18. Ахборотдан фойдаланувчиларнинг “Ўзархив” агентлиги очиқ ҳайъат мажлисларида ва архив иши ҳудудий бошқармаларининг очиқ дирекция йиғилишларида ҳозир бўлиши тартиби тўғрисидаги низом // http://archive.uz/post/akhborotdan-foidalanuwchilarning-uzarkhiw-agentligi-ochiq-haiat-majlislarida-wa-arkhiw-ishi-hududii-boshqarmalarining-ochiq-direktsiya-iighilishlarida-hozir-bulishi-tartibi-tughrisidagi-nizom

19. “Ўзстандарт” агентлигининг очиқ ҳайъат мажлисларида ҳозир бўлиш тартиби тўғрисидаги низом https://www.standart.uz/cyrl/page/view?id=169

20. “Ахборотдан фойдаланувчиларнинг адлия органларининг очиқ ҳайъат мажлисларида ҳозир бўлиши тартиби тўғрисидаги низом // https://minjust.uz/uz/treatment/treatment/

21. Молия вазирлигининг очиқ ҳайъат мажлисларида ҳозир бўлиши тартиби тўғрисидаги низом // https://mf.uz/media/prikazi/xayat_majlis_nizom.pdf

22. Ҳокимликнинг фаолияти тўғрисидаги ахборотлар // http://www.navoi.uz/uz/menu/okimlikning-faolijati-trisidagi-ahborotlar

23. Вилоят ҳокимлигининг очиқ ҳайъат мажлисларида ҳозир бўлиши тартиби // http://xorazm.uz/uz/hujjatlar/ochiq-hayat-majlislarida-hozir-bolishi-tartibi/

24. Ахборотдан фойдаланувчиларнинг Фавқулодда вазиятлар вазирлиги очиқ ҳайъат мажлисларида ҳозир бўлиши тартиби тўғрисидаги низом // https://www.fvv.uz/uploads/docs/8bf8df8a31a0a4f8de07cc7825fdbaa2.pdf

25. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг очиқ ҳайъат мажлисларида ахборотдан фойдаланувчиларнинг ҳозир бўлиши тартиби тўғрисидаги Низом // https://www.agro.uz/ochiq-hayat-majlislarida-axborotdan-foydalanuvchilarning-hozir-bolishi/

26. Access to Congress // http://www.dmlp.org/legal-guide/access-congress.

27. Government in the Sunshine Act ("Sunshine Act") // https://www.gsa.gov/cdnstatic/SunshineAct_R2B-x3-g_0Z5RDZ-i34K-pR.pdf

28. State Court Proceedings // http://www.dmlp.org/legal-guide/state-court-proceedings.

29. Federal Advisory Committee Act // https://www.gsa.gov/cdnstatic/FACA-Statute-2013.pdf

30. Access to Federal Advisory Committee Meetings // www.dmlp.org/legal-guide/access-federal-advisory-committee-meetings

31. The Laws of Transparency in Action: A European Perspective / edited by Dacian C. Dragos, Polonca Kovač, Albert T. Marseille. - Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019.