НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ МУЛКИЙ АСОСЛАРИ
PDF

Ключевые слова

нодавлат нотижорат ташкилотлар, давлат сектори, субсидия, грант, ижтимоий буюртма, ҳомийлик бадали, жамоат фонди, моддий жавобгарлик.

Аннотация

Мақолада нотижорат ташкилотларининг мол-мулки, юридик шахсларнинг мулки турлари, уларнинг шакллланиши, хорижий давлатларда нотижорат ташкилотлар мулкини вужудга келиши, хайрия, грант маблағлари, субсидияларга эга бўлиш масалалари ёритилган. Айрим хорижий давлатларда нодавлат нотижорат ташкилотлари мулкининг бошқарилиши тартиби ва ушбу тажрибадан республикамизда фойдаланиш бўйича қиёсий таҳлил олиб борилади.Мақолада соҳага оид қонунчилик нормалари қиёсий таҳлил қилинган, қонунчиликни такомиллаштириш зарурияти очиб берилган.

PDF

Литература

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 1-2-сон, 2-модда; 2008 й., 51-сон, 500-модда. (1. Collection of Documents of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 1-2, Article 2; 2008, No. 51, Art.)

2. Billian N., and Toftisova R. “A Comparative Analysis of European Policies and Practices of NGO/Covernment Cooperation” (2005), International Journal of Not-for-Profit Law, vol. 7, Issue 4, // URL: www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol7iss4/art_1.htm

3. www.thecompact.org.uk.

4. Hadzi-Miceva K., and Suplisson, F., “Фуқаролик жамиятини давлат томонидан молиялаштириш схемаси таҳлили, ЕИ”, ЕЦНП ва COWI A/S (2007). ("Analysis of the scheme of public funding of civil society, EU ”, ETsNP and COWI A / S (2007)."

5. NCVO, The State and the Voluntary sector; Resent Trends in Government Funding and Public Service Delivery, 2009. URL: www.ncvo-vol.org.uk.

6. www.ncvo-vol.org.uk