PDF

Kalit so‘zlar

қонун, норма, қоида, давлат, норма ижодкорлиги, юридик, таъсир.

Abstrakt

Сўнгги йилларда, норма ижодкорлиги соҳасига оид илмий изланишлар ва концептуал тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Мазкур тадқиқот ишлари ўз навбатида ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва қонунчиликни такомиллаштиришга хизмат қилмоқда. Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган мазкур изланишлар ўз навбатида барқарор қонунчиликни яратилишида муҳим аҳамият касб этмоқда. Шундан келиб чиқиб, ушбу мақолада “Тўғридан-тўғри таъсир қилувчи қонунлар” мавзуси илмий таҳлил қилинган бўлиб, унда соҳага оид илмий тадқиқот ишлари ва қонунчилик ҳужжатлари асосида баён қилинган. Мақолада ҳозирги кунга қадар қабул қилинган қонунчилик ҳужжатларига оид статистик кўрсаткичлар амалий мисоллар асосида тизимли таҳлил қилинган. Шунингдек, ушбу мақолада тўғридан-тўғри таъсир қилувчи қонунларни ишлаб чиқиш бўйича қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган муаллифлик таклифи илгари сурилган ва ҳуқуқий жиҳатдан асослаб берилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тили тўғрисида”ги Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/109394;

2. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базасининг 26.03.23 йилги маълумотлари // URL: https://www.lex.uz;

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузаси. // https://www.gazeta.uz/uz/2016/12/07/speech;

4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // URL: https://lex.uz/docs/6445145;

5. Лонг М. ЗАКОН // Правовые исследования во Франции. 2007. №2007. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zakon;

6. Петков Александр Сергеевич Закон в системе источников (форм) права: правовая характеристика // Огарёв-Online. 2015. №16 (57) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zakon-v-sisteme-istochnikov-form-prava-pravovaya-harakteristika (дата обращения: 26.03.2023).

7. Луцький Р. П. Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) яквідображення буття позитивного права // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 18–21;

8. https://elementary_law.academic.ru;

9. Тўғридан-тўғри амал қиладиган қонунлар – ислоҳотлар самарадорлиги гарови // URL: https://meningfikrim.uz/uz/news/view/257;

10. «Таълим тўғрисида»ги Қонун лойиҳасининг муҳокамаси ҳамон давом этаётганига сабаб нимада? // URL: https://kun.uz/17839283;

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5505-сон Фармони // URL: https://lex.uz/docs/3858817;

12. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қонунчилик палатаси Кенгашининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2019 йил 26 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Норма ижодкорлиги ва парламент назорати йўналишидаги фаолиятини кучайтириш ҳамда самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2419-III/КҚ-523-III-сон қўшма қарори // URL: https://lex.uz/ru/docs/4612033);