PDF

Kalit so‘zlar

апелляция кенгаши, марказ, медиация, профессионал медиатор, халқаро арбитраж, ҳакамлик суди.

Abstrakt

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 17 июндаги “Низоларни муқобил ҳал этишнинг механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4754-сон қарорининг мазмун-моҳияти ва илмий-амалий аҳамияти ёритилган ҳамда ҳакамлик муҳокамасига оид амалдаги қонунларга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш бўйича  илмий асослантирилган таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

PDF

Библиографические ссылки

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 42-сон, 416-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.01.2018 й., 03/18/463/0634-сон; 21.03.2019 й., 03/19/531/2799-сон. (Database of Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan, 2006, No. 42, Article 416; 2014, No. 20, Article 222; 2017, No. 37, Article 978; National database of legal documents, January 30, 2018, No. 03/18/463/0634; 21.03.2019, 03/19/531/2799)

2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.07.2018 й., 03/18/482/1447-сон; 30.07.2019 й., 03/19/551/3493-сон; 15.01.2020 й., 03/20/602/0052-сон. (National database of legal documents, 04.07.2018, 03/18/482/1447; 30.07.2019, No. 03/19/551/3493; 15.01.2020, 03/20/602/0052)

3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.06.2020 й., 07/20/4754/0771-сон. (National database of legal documents, 18.06.2020, No. 07/20/4754/0771)

4. Жисмоний ва юридик шахслар ҳамда давлат органлари ўртасидаги низоларни судгача ҳал қилиш бўйича апелляция кенгаши тўғрисида НИЗОМ // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.06.2020 й., 07/20/4754/0771-сон. ( Regulations on the Board of Appeals for the pre-trial settlement of disputes between individuals and legal entities and government agencies // National Database of Legal Acts, 18.06.2020, No. 07/20/4755/0771)

5. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994 й., 1-сон, 5-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси,06.03.2019 й., 03/19/527/2706-сон, 05.09.2019 й., 03/19/563/3685-сон. ( Constitution of the Republic of Uzbekistan // Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1994, No. 1, Article 5; National database of legal documents, 06.03.2019, 03/19/527/2706, 05.09.2019, 03/19/563/3685)

6. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг 2019 йил 31 январдаги 54-мҳ-сон буйруғи билан тасдиқланган Медиаторларни тайёрлаш дастури // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.02.2019 й., 10/19/3134/2554-сон. (6. The program of training of mediators, approved by the order of the Minister of Justice of the Republic of Uzbekistan from January 31, 2019 of No. 54 // National database of legal documents, February 1, 2019, No. 10/19/3134/2554)

7. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон, 14.03.2020 й., 03/20/610/0299-сон, 21.05.2020 й., 03/20/619/0622-сон. ( National database of legal documents, 07.01.2020, 03/20/600/0023, 14.03.2020, 03/20/610/0299, 21.05.2020, 03/20/ No. 619/0622)