PDF

Kalit so‘zlar

Конституция, қонун, суд, Пленум қарори, суд ҳужжатлари, халқаро шартномалар.

Abstrakt

Мақолада Конституция, амалдаги процессуал кодекслар, қонунлар ҳам суд амалиёти илмий-назарий жиҳатидан таҳлил қилинган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларини судлар томонидан тўғридан-тўғри қўллашнинг ҳуқуқий асослари ва тартиби ёритилган, унинг аҳамияти инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларидан тўғридан-тўғри фойдаланиш имкониятини беришида ва одил судловни амалга оширишнинг конституциявий принципларига риоя қилишда ҳамда Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаси қоидаларини қўллаш орқали Янги Ўзбекистонда халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принцип ва нормалари қўлланилаётганида номоён бўлиши асослантирилган.

PDF

Библиографические ссылки

Конституциявий ислоҳотларимизнинг бош мақсади – инсон қадри, халқ манфаатини амалда таъминлашдир // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Конституциявий комиссия аъзолари билан учрашувдаги нутқи.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон / https://lex.uz/docs/6445145.

Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Консти-туцияси тўғрисида”ги Конституциявий қонуни // https://lex.uz/docs/6449033.

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни // https://lex.uz/docs/5378966

Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни // https://lex.uz/docs/5534923.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси https://lex.uz/docs/ 111453.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси// https://lex.uz/docs/163629

Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси // https://lex.uz/docs/3523891.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси // https://lex.uz/docs/3527353.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси// https://lex.uz/docs/111453.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси // https://lex.uz/ docs/180552.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси// https://lex.uz/docs/3517337.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Одил судловни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларини тўғридан-тўғри қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 16-сон Қарори // https://lex.uz/docs/6523654.