“ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ - ВЕСТНИК ЮРИСТА - LAWYER HERALD”

Юрист ахборотномаси - Вестник юриста - Lawyer herald”  ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журналининг 2022 йил 3 сони нашр этилди.

                  Ушбу сондаги нашрлар муаллифлари - Юристлар малакасини ошириш маркази  ва республикамиз турли етакчи олий таълим  ва илмий-тадқиқот муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил изланувчилари ҳамда амалиёт ходимлари ҳисобланишади.

                     Илмий фаолиятда улкан зафарлар тилаймиз!

To'liq son
PDF

МАҚОЛАЛАР

Зафаржон РАХМОНОВ
8-12
ДАВЛАТ ХИЗМАТИ ВА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИНГ ЎЗАРО ФАРҚЛИ ТОМОНЛАРИ
PDF
Камола ХУДЖАМОВА
13-22
АХБОРОТ ВА РАҚАМЛИ ЖАМИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА КОНСТИТУТЦИЯВИЙ ҲУҚУҚНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
PDF (Русский)
Элдор ҲАМРОЕВ
23-31
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ПОЙХАТИ – ТОШКЕНТ ШАҲРИНИНГ РЕСПУБЛИКА БЎЙСУНУВИДАГИ ШАҲАР СИФАТИДАГИ МАҚОМИ
PDF (Русский)
Зафар БАБАКУЛОВ
32-37
ТОВАР БЕЛГИСИГА ПАРОДИЯ ЁКИ КИНОЯ: ҚОНУНИЙ ЁКИ НОҚОНУНИЙ ҲИСОБЛАШ МАСАЛАСИ
PDF
Askar DJUMANOV
38-42
FUQAROLIK HUQUQ OBEKTI SIFATIDA PULNING HUQUQIY TAHLILI
PDF (English)
Феруза ДЖАМБАКИЕВА
43-47
ТАДБИРКОРЛИК СОҲАСИДА ВОСИТАЧИЛИК ШАРТНОМАСИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
PDF
Умида МАҲМУДХОДЖАЕВА
48-53
БОЛАДАН АЛОҲИДА ЯШАЁТГАН ОТА (ОНА)НИНГ ОТА-ОНАЛИК ҲУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МУАММОЛАРИ
PDF
Мохинур БАҲРАМОВА
54-61
ХАЛҚАРО АРБИТРАЖ НИЗОЛАРИНИ СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТОМОНИДАН ҲАЛ ЭТИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Абдурауф АБДУКОДИРОВ
62-67
ЮРИДИК ШАХС МИЛЛАТИНИ АНИҚЛАШДА НАЗОРАТ МЕЗОНИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ
PDF
Бахрамбек АДИЛОВ
68-75
ЖИНОИЙ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ТАВСИФИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Фуркат ДЖАЛИЛОВ
76-83
АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРНИНГ ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИСИНИНГ МУЛКИЙ МАНФААТЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ
PDF (English)
Максуд НИЯЗОВ
84-94
ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ ЎТКАЗИШДА ПРОЦЕССУАЛ МАЖБУРЛОВ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ДАВОМИДА ОЛИНГАН ДАЛЛИЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ
PDF (Русский)
Бобур ҒОФУРОВ
95-99
ЖИНОЯТ ИШЛАР БЎЙИЧА ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ: АЙРИМ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАСАЛАЛАР
PDF (Русский)
Лола САИДОВА
100-105
БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДЛАРИГА ЭРИШИШНИНГ ГЕНДЕР ЖИҲАТЛАРИ
PDF (Русский)
Roza AZXODJAEVA
106-111
JST DOIRASIDA GENETIK MODIFIKATSIYALANGAN MAHSULOTLARNI XALQARO HUQUQIY TARTIBGA SOLISH
PDF (Русский)
Саидахмад ИШАНХОДЖАЕВ
112-119
ЎЗБЕКИСТОНДА ТОВАР-ХОМ АШЁ БИРЖА САВДОЛАРИДА ПРОФЕССИОНАЛ ФАОЛИЯТНИ ТАРТИБГА СОЛИШГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР
PDF
Темур САФАРОВ
120-124
ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ВА БОШҚАРУВИ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Шохрухбек ТИЛЛАБОЕВ
125-130
ЕВРОПА ИТТИФОҚИ ВА БУЮК БРИТАНИЯНИНГ ШАХСИЙ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ СОҲАСИДАГИ ТАЖРИБАСИНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ШАХСИЙ МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИГИГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ҚИЛИШ
PDF (Русский)
Robiya TOSHBOEVA
131-140
MARKAZIY OSIYODAGI TRANSCHEGARAVYI SUVLAR VA ULARNI O`ZBEKISTONNING SUV-KADASTR MA`LUMOTLARINi SHAKLLANTIRILISHIGA BO`LGAN TA'SIRI
PDF (Русский)